Gjennomsnittslønn for kvinner i norge

9. apr 2012 Ny og detaljert lønnsstatistikk avslører gjennomsnittslønnen i de fleste yrkesgrupper. Sjekk snittlønnen for din jobb. TBUs tall viser snittlønnen i en lang rekke yrkesgrupper og er den mest komplette og detaljerte lønnsoversikten i Norge. FRA 340 800 TIL 715 200 KRONER. Ifølge TBU var snittlønnen for Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer. Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse,  match dating nights 28. mai 2017 Etter det såkalte «Woolwich-angrepet» i 2013, der to unge muslimske menn knivstakk og drepte soldaten Lee Rigby, slo det britiske politiet hardt ned på anti-muslimsk retorikk på nettet. Arrestert for rasistiske eller religiøse fornærmelser. Den gang ble tre personer arrestert. Én for ondsinnet kommunikasjon 5. sep 2014 Disse utdannelsene får samfunnet mest bruk for i fremtiden - og her er jobbene som gir høyest lønn. FREMTIDSRETTEDE YRKER: - Det er stor etterspørsel etter kvinner i teknologiske konsulentroller. I disse stillingene har man høy grunnlønn i tillegg til meget gode bonus ordninger, sier Veronica Yri ved  12. feb 2016 Det er viktig å ikke henge seg opp i den rikeste 1-prosenten, men se på hvordan de 40 prosent med lavest inntekt har det, sier OECDs Michael Förster.Her er noen eksempler, du kan sikkert fylle på noen selv også. Her i Norge tjener kvinner stadig mindre enn menn, 14% mindre for å være nøyaktig. Dette skyldes blant annet at kvinnedominerte bransjer og yrker har lavere gjennomsnittslønn enn mannsdominerte. Det er store lønnsforskjeller mellom yrker som har like lang 

Kjønnsforskjeller over tid- Endring i - (BORA) - UiB

5. mai 2013 En sammenligning av Norge og Nigeria, altså ett rikt og ett fattig land. Denne teksten tar for seg hvorfor det er Uten innvandring ville vi så godt som ikke hatt noen befolkningsvekst, og hver kvinne er i gjennomsnitt nødt til å føde 2.1 barn for at vi skal få befolkningsvekst. - Har monarki. (Kongefamilie og 18. des 2015 Rogalandsavis. Lønnsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er lønnsmessig er riktig så godt å være solabu. Brutto gjennomsnittsinntekt for en mann bosatt i Sola kommune er 690.200 kroner i året. Det er høyest i hele landet, blant 428 kommuner i Norge. Snittinntekten for kvinner i Sola er  thai dating sverige 2. okt 2009 Samtidig erkjenner byrådet at alle disse områdene er preget av mønstre og strukturer som går igjen på et overordnet samfunnsnivå - i Norge og i andre Arbeidsgiverområdet. Lønn. Bergen kommune har i flere år hatt en uttalt målsetting om lønnsmessig likestilling mellom kjønnene. Kvinner tjener 93 % av  21. jun 2013 Kvinnedominerte yrker og bransjer har gjennomgående lavere lønnsnivå enn mannsdominerte yrker og bransjer. Lønnsforskjellene henger også sammen med at kvinner og menn har ulike stillinger på arbeidsplassene. Det er ikke påvist forskjeller i lønn mellom kvinner og menn som har samme stilling og Vi ser dette gjennom en god utvikling for begynnerlønninger, og vi ser også at det er høyere gjennomsnittslønn for Tekna-medlemmer i kommunene enn i staten opp til Nexans Norway er ledende leverandør av kraft-, tele-, installasjons- og varmekabler i Norge, og blant verdens ledende innen offshore-kontrollkabler og 

28. mai 2010 NYTT. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND. - et forbund i YS. Nr. 2 - 2010/33. årgang. • En prat med finansministeren. Side. 4. • Kjønn og lønn i SkL. Side 6. • SkL konferansen. 2010. Side 10. • Mot en himmelblå. Side 12. Narvik i vekst. Side 15 10. des 2014 190606 Forsvarets spesialkommando 092, 190606 Forsvarets spesialkommando 092, Forsvarets spesialkommando , ?ID=7836, Ønsker du å bli en del av en profesjonell avdeling som står på  romantisk comedy tidlig fødsel og lav vekt ved fødselen), det at kvinnene utsetter svangerskapene til de er i trettiårsalderen eller mer til en familie med to inntekter, der en av ektefellene tjener gjennomsnittslønn og den andre to tredjedeler av denne. 0,8 % av brutto nasjonalprodukt i OECD-området, men over 2 % i Nederland og Norge.

Kvinnene har mest deltidsarbeid. Bare 10 % av mennene har deltidsjobb, mens det gjelder for 47 % av kvinnene. Lønn og fagorganisering. Lønningene til de aller fleste lønnstakere i Norge blir bestemt i forhandlinger mellom organisasjonene i arbeidslivet. Det er egne organisasjoner for arbeidsgivere og arbeidstakere. gratis hjemmeside med webshop Rapporten viser at det ikke er noen endringer i kjønnssammensetningen blant kommunens ansatte, vi har en 80/20 fordeling mellom kvinner og menn, kvinner dominerer blant de ansatte innen omsorgsyrkene, og menn innen det tekniske området. Kvinner samla for kommunen tjener i snitt 91% av det menn tjener, men  Kvinneandelen er stabilt lav, og reduksjonen av forskjell i snittlønn for kvinner og menn har stoppet opp etter NSB er et av Norges største transportkonsern, og våre volumer innen kollektivtrafikk og godstrafikk har vært .. Gjennomsnittslønnen for kvinner har de siste år økt mer enn for menn, men det ble et avvik mot denne 14. okt 2003 Blant millionærene er 21.060 menn, 2462 er kvinner. Og selv om prisveksten i perioden gjør at en million kroner i 1993 er lik 1.200 000 kroner i 2001: Antallet lønnstakere i Norge som har rundet en million i lønn før skatt har økt dramatisk de siste ni årene. Til tross for at skattelistene ble offentliggjort fredag 

29. jun 2015 Har kjønn noe å si for lønnsnivået i Spania? Svaret er utvilsomt ja! En ny lønnsundersøkelse offentliggjort av Spanias nasjonale statistikkbyrå (INE) bekrefter nok en gang at kjønn har stor betydning for hvor mye arbeidstakerne får i lønningsposen. I 2013 tjente kvinner i gjennomsnitt hele 24 prosent mindre  mann søker mann cirkel Bidraget var ment å bidra til et lønnsløft for rundt 100.000 kvinner. Lønnsøkningen skal først og fremst gis til kvinner i yrker hvor mer enn to tredeler er kvinner. Dermed er sykepleiere, førskolelærere og lærere i målgruppen. Kommisjonen mener et annet tiltak for å utligne forskjellen i gjennomsnittslønn mellom kvinner og  7. mar 2008 Alderen for den første ekteskapsinngåelsen for kvinner i Israel har stadig økt siden 1970-tallet. I 2003 var I mye større grad enn i Norge blir barn født innenfor ekteskapet. Regner man resultatet i timelønn, ser man altså at kvinnene til slutt ender opp med 77,5 prosent av mennenes gjennomsnittslønn.I Norge er målet om høy sysselsetting blant kvinner en selvsagt del av dette politiske arbeidet for sysselsetting og verdiskapning. Lønnsdannelsen har en dobbelt funksjon. For den enkelte mann og kvinne er betalingen for deres arbeidskraft – lønn – den viktigste kilden til egen inntekt og økonomisk selvstendighet.

Strukturelle forhold/yrkesmessige ulikheter: I Norge er det ganske store kjønnsforskjeller mellom ulike yrker, og yrker med kvinner og menn. Dette kan omtales som intrakohortendring (livsløpsutvikling). Alternativt (2) At forskjellene mellom kvinner og menns lønn nå er i ferd med å avta, og at en ut fra dette kan vente at. gratis datingsider på nett biltema I kommunesektoren er det slik at menn i langt større grad enn kvinner er tilsatt i høyere lønte stillinger, på «høyere nivåer». For eksempel er det slik at bare 31,5 prosent av lederne er kvinner, mens 91 prosent av assistentene også er kvinner. Dette er en hovedforklaring på at gjennomsnittslønn per månedsverk for alle  28. jan 2016 Tullprat. La oss anta gjennomsnittslønn på 600.000 for IT-ansatte med høyere utdanning (relativt konservativt ut fra statistikken ovenfor). Tror du Rema-ansatte tjener 510.000? Jeg tror nok butikkansatte i snitt har kjipere arbeidstid (turnus, helg) enn IT-folk i Norge. Og ikke minst en mer fysisk krevende jobb.Hundre år senere fikk kirken i oppdrag å gjennomføre en folketelling som også inkluderte kvinner som viste at det i de to rikene bodde 723.000 i Norge, 786.000 i danmark og rundt en halv million i de tyske statene underlagt riket. I 1801 ble det bestemt at man skulle holde en standardisert folketelling i hele riket. Det ble 

15. mai 2015 Hvis likelønn betyr samme gjennomsnittslønn for kvinner og menn, kommer det til å ta mange tiår, sier Erling Barth. På oppdrag fra regjeringen utredet han og kolleger hvordan vi lå an med likelønn i forkant av årets lønnsoppgjør.8. mar 2017 (Oslo kommune og Fylkeskommuner er ikke inkludert i tallene under.) Gjennomsnittsalderen har økt. Samtidig med at andelen kvinner har økt jevnt, har også gjennomsnittsalderen til rådmenn økt jevnt siden 1992. Dette gjelder både kvinner og menn. I 1992 var gjennomsnittsalderen for kvinnelige rådmenn  be2 québec kvinner og menn likestilles med hensyn til tilsetting, lønn, heltidsstilling, opplæring, avansement, innskrenkninger og oppsigelse . Gjennomsnittslønn for kvinner i Harstad kommune : 282 338,-. Gjennomsnittslønn for Mens vi har høy kvinnelig sysselsetting i Norge jobber hele 43% av dem deltid. Bare 11% av mennene er  3. jul 2016 Vi ser videre i tabell 2 at det er en større spredning i menns lønn. Menn har et større sprang fra nedre til øvre kvartil enn kvinner. Et viktig funn er det, på den annen side, at kvinner og menn innen samme stillingskategori tjener så å si likt. Skjevheten ligger i at kvinner i hovedsak er overrepresentert i lavere 

10 Andre særlige tema - Statsbudsjettet

i lønn. Gjennomsnittslønn for hele bransjen er 610.000, og 40% av respondentene rapporterer snittlig lønnsvekst i Norge var i samme periode anslått til 3,5% i følge SSB. Kvinner. Menn. 20 - 29 år. 30 - 39 år. 40 - 49 år. 50 - 59 år. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. Ønsker i ny jobb. Personalansvar. Internasjonal erfaring. Høy lønn.Rapporteringsplikten. Kjønn: • Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. • Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre. barbering quotes Antall som avsluttet arbeidsforholdet 7]. 608. 889. Kvinner. 233. 339. Menn. 287. 469. Norge. 520. 808. Sverige. 29. 50. Europa øvrig. 22. 14. Asia og USA. 37. 17 Andel kvinner i styret. %. 37,5. 44,0. Gjennomsnittslønn menn 9] kr. 602 135. 582 768. Gjennomsnittslønn kvinner 10] kr. 471 918. 454 300. Kvinners lønn som  Det er opp til arbeidsgiveren om far får fri med lønn. Dersom du har høyere lønn enn dette, vil du ikke motta mellomlegget med mindre arbeidsgiveren din velger å betale det. .. Det betyr at hvis begge foreldrene bor sammen med barnet, må begge også ha bodd i Norge i minst 5 år for å ha rett på kontantstøtte. Det er 7. feb 2014 Hvis man gjør et arbeid man er kvalifisert til og plutselig uten grunn blir satt til et arbeid man er overkvalifisert til kanskje med lavere lønn kan dette *FORKLARING: Reglementet er nøytralt og vil gjelde for alle arbeidstakerne, men vil i realiteten innebære at muslimske kvinner som bærer hijab ikke kan 

og 99 prosent av lønnsnivået i Oslo. Blant alle heltidsansatte i Norge i 2016 tjente kvinner 87,6 prosent av hva menn tjente. For alle heltidsansatte i regnskap, revisjon og consulting var det tilsvarende tallet 79 prosent. Kvinneandelen blant heltidsansatte i de tre bransjene var 37 prosent. I lederyrkene tjente kvinnelige ledere 6. mar 2013 Samtidig øker behovet for fagutdannet helsepersonell. Kommunene sliter allerede med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. De må hele tiden leie inn ufaglærte. Det går ut over deg og meg når vi kommer for å få hjelp, sier By. - Vi feirer 100 år med stemmerett i Norge, men kvinner har fortsatt mye lavere lønn. dating sider der er gratis 15. mar 2011 Tjener du omtrent 525.000? Da kan ikke hverdagen din bli noe bedre. 3. Det er menn som skaper - kvinner bevarer og er engstelige 4. Menn jobber mest - kvinner jobber minst 5. Feminister forstår ikke at verdier skapes - de vedtas ikke på et feministmøte 6. Feminister (Marie Simonsen) mener at utdannelse automatisk gir mest lønn. Norges rikeste menn har knapt folkeskolen. På tide at menn 23. mar 2014 Virksomhetsledere av begge kjønn troner på toppen av statistikken, med gjennomsnittslønn på 759.500 kroner for kvinner og 791.800 kroner for menn. På andreplass kommer gruppa funksjonsledere/ledere. Dette vil si toppene under ledergruppa i Fylkets Hus. Seks kvinnelige ledere har gjennomsnittslønn 

Andel areal fastlands-Norge (%). 1,5. Personer akershus er et lite fylke i areal, men nest størst i folketall etter oslo. Fylket har lav kvinners gjennomsnittslønn i prosent av menns gjennomsnittslønn. 93,2. 93,7. 94,3. 95,0. 95,1. kjønnsFordeling i Ulike lønnskategorier kvinner menn totalt prosent av alle kvinner prosent av.Beste gjennomsnittslønn er for kvinner i Oslo kr 360 000 menn kr 559 300.Dårligste gjennomsnittslønn for menn er i Hedemark kr 390 000 Dette er klare gratis enkel hjemmeside I følge arbeidsminister Bjurstrøm er det slik at andelen av deltidsstillinger faktisk går ned i Norge, og at arbeidet og fokuset på dette faktisk har nyttet. Det største problemet nå ikke er ufri- villig deltid, men frivillig deltid, sier hun i Dagbladets nettutgave den 8. juli, og viser til at 9 av 10 kvinner som jobber deltid sier at de ikke  21. jun 2013 Høyere lønn og mindre ufrivillig deltid i kvinnedominerte yrker er de viktigste grepene for å komme avgjørende videre i likestillingsarbeidet. sier det norske arbeidsmarkedet er særdeles kjønnsdelt, og mener det ikke er tvil om at den største likestillingskampen i Norge i årene som kommer, vil bli utkjempet Referat: Ut fra SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk var det i 4. kvartal. 2007 19 242 kulturhåndverkere i Norge, derav 2 844 (14,8 prosent) kvinner. Snekkere er hvor mange kulturhåndverkere det er i Norge, hvor de arbeider og hvor stort innslag det er av kvinnelige .. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra.

23. feb 2015 Totalt har 84 prosent av advokatene resultatavhengig lønn, og denne utgjør 13 prosent av totallønnen. Blant advokatfullmektigene har seksti prosent resultatavhengig lønn, som i snitt utgjør seks prosent av totallønnen. I denne gruppen tjener Oslo-advokatene mest, med et snitt på 821.618 kroner.Rapporten er utgitt av. HR Norge som er en ideell medlemsorganisasjon for alle som arbeider med og er interessert i fagområdene. HR, personal, organisasjon, kompetanseutvikling og ledelse. Innledning. 5. Del 1 – Om lønn og belønning. 6. Hva er belønning. 8. Lønnsnivå og lønnsrelasjoner. 10. Forklaring av begreper. forelsket which language nerekruttering. Parats hovedtillitsvalgt ved. NTNU, Are Skjelstad, ønsker intensjonen om reell kjønnsbalanse velkommen. Bare en av fem ansatte i faste vitenskapelige stillinger ved NTNU er i dag kvinner. Blant professorene er bare 15 prosent kvinner. Det er to prosent under snittet blant universiteter og høgskoler i Norge.Næringslivets Hovedorganisasjon er den største arbeidsgiverforeningen i Norge. .. Jeg oppfordrer dere tillitsvalgte også til å gjøre en innsats for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi har fortsatt en lang vei å gå før vi kan si at kjønn er gjøre små skritt framover mot lik lønn for arbeid av samme verdi.

7. mar 2014 Den typiske kommunikasjonsrådgiveren i Norge er en kvinne på 40 år ansatt i staten. Hun har 5 års høyere utdanning, som er mer enn sin mannlige gjennomsnittskollega. På overflaten kan det kanskje virke som at likestillingskampen er i mål i vår kvinnedominerte forening. Du skal imidlertid ikke grave  free dating apps without subscription Det vil si at kvinner forfordeles i konkurransen om de best betalte stillingene, om jobbene i de best betalende virksomhetene, eller begge, og at det er lavere lønn i kvinnedominerte stillinger. Treiman og Hartmann (1981:92–93) skriver, myntet på forhold i USA, men sikkert med relevans også for Europa og Norge: «Til tross  Seremonien i Oslo ble holdt i Oslo Rådhus med taler holdt henholdsvis av ordfører og høyrepolitiker Per Ditlev-Simonsen, Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), og fylkesmann Og visste du at lønna til en kvinne med ikke-vestlig bakgrunn er under halvparten av norske kvinners gjennomsnittslønn?

single damer arendal Om gjennomsnittslønnen er høyere i privat sektor, og menn er overrepresentert i privat sektor, kommer menn til å ha høyere gjennomsnittslønn enn kvinner. Om det er flere lederstillinger i privat sektor enn offentlig, og menn er overrepresentert i privat sektor, kommer flere menn enn kvinner til å være ledere. 6. apr 2014 Særskilt tillegg til grupper av arbeidstakere som har et lønnsnivå under en bestemt andel av gjennomsnittslønnen i et normområde ( indu¬strien). I Norge har vi stort sammenfall mellom kvinnerike overenskomstområder og lavlønn. Ca. 80% prosent av alle lavlønte er kvinner, og lavlønnstillegg er 31. mai 2015 til forhold som er viktig for lønn, spesielt innen utdanning. å forklare lønn, og hvilke grad dette faktisk har ført til endringer i kjønnsforskjeller i lønn. (2013) har menn i større grad enn kvinner jobbet i privat sektor hvor avkastningen av utdannelsen ofte er større enn i offentlig sektor. I Norge snakker.

mellom menn og kvinner i bedriften når det gjelder lønn, karrieremuligheter mv. Bedrifter med mindre enn 50 ansatte. Skal i egen bedrift arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av: • kjønn. Bedrifter med mer enn 50 ansatte. Skal i egen bedrift arbeide aktivt, målrettet.21. des 2015 Grafill og IxDA Oslo samarbeider om en årlig lønnsundersøkelse som spør utøvere og ledere innen grafisk design, interaksjonsdesign og UX, Kvinne Mann Det er ulik lønn for mann og kvinne i alle roller i bransjen Hypotese 4: Finnes noen indikasjon på at kjønnsbalansen i bransjen er i ferd med å bli  bjørn bifil lyrics 1. mar 2010 Sammenlignet med andre europeiske land er forskjellen mellom menns og kvinners lønn i Norge (16 prosent) noe mindre enn for EU-gjennomsnittet. Eurostats oversikt viser at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn for alle EU-landene sett under ett, var på 17 prosent i 2007 (se tabell 1). I Tyskland tjente  15. nov 2017 Da får vi med ekstrainntekter, bonuser og andre lønnstillegg, som for eksempel sokkelkompensasjon i Nordsjøen, forklarer forsker Eivind Falkum fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har vært prosjektleder for Norsk Ledelsesbarometer 2017 og hatt hovedansvaret for rapporten om lønn. Den erfarne 2014/15 var et nytt godt år for EY i Norge, med en total omsetning for konsernet på MNOK 2 649 mot. MNOK 2 . Pr. 30. juni 2015 var den prosentmessige fordelingen av kvinner og menn på nasjonalt nivå 47 % kvinner Vi ansetter nyutdannede med eksakt samme lønn uansett kjønn, og ser av statistikker at lønnsnivåene.

I Norge spiller ca. 75 000 jenter/kvinner som spiller fotball. Fotball er den største idretten for jenter i Norge. Midt på 90-tallet overtok fotball statistikktoppen i antall medlemmer på jentesiden i Norge – en posisjon som blir Det er ikke bare jeg som mener at kvinnene burde få mer penger og en høyere lønn for å spille fotball. gratis hjemmeside film psykologifaget, medlemskapskriterier i NPF, lavterskeltilbud i kommunene samt kvalitet på utdanningen og framtidige arbeidsoppgaver for psykologer i Norge. .. Oversikten viser at forskjellen i gjennomsnittslønn mellom menn og kvinner for psykologer har gått fra å være en forskjell i kvinners favør til å bli en forskjell i  27. jan 2011 Mens Norge, som har blant verdens rauseste svangerskapsordninger, fortsatt sliter med horder av kvinner i lavtlønte omsorgsyrker, i offentlig sektor og Vi har ikke før nikket og bøyd nakken i skam, alle vi som mottar simpel gjennomsnittslønn og ikke har noen å sjefe over, så kommer det mer dårlig nytt.15. jan 2016 Undersøkelsen viser at doktorgrad for de fleste fører til stillinger med høyere lønn. SSB så nærmere på kandidater som var utdannet i 2008 og som var bosatt i Norge fem år senere, i 2013. De har I tillegg ble sekstifem prosent av masterutdanningene innen humanistiske og estetiske fag tatt av kvinner.

Likestilling i kommunesektoren | kommunal-rapport.no

5. jan 2016 Datagrunnlaget består av 8 816 personer som tok mastergrad, og 1 097 som tok doktorgrad i Norge. Kvinneandelen var 56 prosent på og tekniske fag. Det var også klar overvekt av kvinner innen psykologi-, tannlege-, farmasi- og veterinærstudiet, mens menn var i klart flertall i sivilingeniørutdanningene.Severdigheter. Norge i Litauen. Litauen i Norge. Litauisk språk. Litauiske skikker og tradisjoner. Lønninger og ferie i Litauen. Hva har skjedd 1990 – 2010? Hva er rimelig i Litauen? Flytte til Litauen? menn 2491 og kvinner 1992 lt. (2. kv. '08) 1) Finn mer her. Totalt: 39 kalenderdager med lønn. Noen grupper har rett på  vegan dating norge å sikre kvinner og menn like rettigheter, ansvar og muligheter til blant annet utdanning, arbeid, faglig og personlig Den moderne innvandringen til Norge sammen med vår tids økte globalisering har ført til at samfunnet i Kvinners samlede gjennomsnittslønn, uavhengig av stillingsgrupper, utgjør pr. 31.12. 2012 90 % av  2 Ansettelsesforhold. § 3 Deltidsfunksjonærer. § 4 Salgsfunksjonærer. § 5 Arbeidstidsbestemmelser. § 6 Lønn. § 7 Lønnssystemet. § 8 Stillingsinnplassering Oslo, mai 2016. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON(NHO). LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO). HANDEL OG KONTOR I NORGE (HK) Likestillingsregnskap for den norske virksomheten: • Kjønnsfordeling av ansatte i virksomheten: 23 % kvinner. og 77 %menn. • Gjennomsnittslønn: kvinner NOK 574.096 og menn NOK. 614.390. Konsernets medarbeidere har betydelig erfaring og gjen-. nomsnittsalderen er 45 år. Snittalderen i Norge og Sverige er.

Da økonomer i USA og i Norge på femtitallet prøvde å finne ut av hva det er som gjør at noen land har økonomisk vekst, og andre ikke, så de på flere faktorer som kunne . I tillegg til at skåren for kvinner er beregnet med utgangspunkt i brødrenes prestasjoner, bygger de også på en forutsetning om at kvinnelige lærere i I tillegg mangler en del oversikt over hvor store bonusutbetalinger de kommer til å få. Gjennomsnittslønn for diplomkullet 2004 er: Felles. Menn. Kvinner. 2002 en gjennomsnittslønn på 351 000 i forhold til 330 000 for personer uten faglig tilknytning til sin arbeidsgiver. Arbeidssted. Lønn. Bergen. 336 000. Oslo. 339 000. b handicap dating 2017 15. nov 2017 Det betyr at minstepensjonen for en enslig alderspensjonist utgjør knapt halvparten (48 prosent) av gjennomsnittslønnen for en yrkesaktiv. Selv om minstepensjonen utgjør lite i forhold til hva de fleste yrkesaktive tjener, har Norge likevel en relativt høy minstepensjon sammenliknet med andre land.hele forklaringen, sier Bru. @ Refser Høyres åpenhetskrav om kjønn og lønn. Olaf Thommessen i Bedriftsforbundet slakter Høyres forslag om å tvinge bedrifter til å publisere gjennomsnittslønn for menn og kvinner i årsrapporten. POLITIKK. Jorun Sofie F. Aartun. Oslo. DN torsdag. Asker. Høvik. Oslo. Oslo.

1. feb 2017 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN. 2016 - 2018. Overenskomst mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og. Norsk Industri på den ene side og. Landsorganisasjonen i Norge og. Fellesforbundet på den annen side. Gjelder f.o.m. 1. april 2016 t.o.m. 31. mars 2018  dating advice questions and answers I tillegg kan du få i oppgave å være med på å utrede kvinner som har gjennomgått seksuelle overgrep. Som gynekolog kan du også drive med forskning. kontorer eller for humanitære organisasjoner. Mange jobber også som forskere, ofte ved et av universitetene i Norge og de sykehusene som er tilknyttet universitetene. 21. mai 2017 reiselivet pilot for Innovasjon Norge i deres utvikling av nytt konsept for Figuren under viser hvordan gjennomsnittslønn kvinner/menn har utviklet seg i perioden 2012– 2016. I tråd med både Forskjellen på gjennomsnittslønn kvinner og menn er i 2016 på 27 000 kroner (rådmannens lønn inkludert).13. jan 2005 Alt tyder på at utviklingen vil fortsette slik at det blir flere kvinner enn menn blant leger i Norge, anslår Taraldset. Ingen lønnstall for spesialitetene Samfunnsøkonom Kine Eide i Den norske lægeforening forteller at det ikke finnes statistikk for hva som er gjennomsnittslønnen innenfor de ulike spesialitetene 

Tidligere forskning har dokumentert at det eksisterer kjønnsforskjeller i lønn både i offentlig og privat sektor i Norge. Analyser av lønnsutvikling viser at forskjellene er større ved utgangen av yrkeskarrieren . Prosjektet Kjønnsforskjeller i yrkesløp i Norge analyserer forskjeller som kan skyldes at menn og kvinner har ulike 4. mar 2015 I 2004 var kvinners gjennomsnittslønn for heltidsansatte 86,6 pst. av menns lønn, og i 2013 var den 87,9 pst. Solveig Horne [12:09:09]: Lønnsgapet eller lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har sammenheng med både yrkesvalg, utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vi har i Norge. finne jenter vest I Bydel Vestre Aker, som er bydelen med høyest gjennomsnittlig bruttoinntekt (843 000 kroner), har kvinner 48 prosent av menns bruttoinntekt i 2015, mot i underkant av 53 prosent året før. Minst forskjell mellom kjønnene er det i bydelene i indre by, med unntak av bydel Frogner. I Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene har Det er en kjent sak at kvinnene i Norge har en god situasjon. Det er noe __ at kvinnene i Norge har en god situasjon. 2. De fleste kvinner føler nok at de har full likestilling. De fleste kvinner har __ at de har full likestilling. 3. Gjennomsnittslønna til mannen er høyere enn kvinnens. Kvinnens __ enn mannens. 1. alle vet.

Gjeldende verdier, historiske data, prognoser, statistikk, diagrammer og økonomiske kalender - Russland - Lønn.Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale, bl.a. tall for lønnsutviklingen for kvinner og menn og for lønn etter utdanning. Gjennomsnittlige timelønnskostnader for ansatte i industrien i Norge i 2011 var anslagsvis 54 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU, målt  gave til kjæresten mann 12. nov 2013 Den sterkt markedsstyrte og nyliberale økonomiske politikken som ble ført etter militærkuppet i 1973 medførte fram mot 1980-tallet en konkurransestyrt økonomi som har resultert i store sosiale forskjeller. Den økonomiske samfunnsmodellen fra diktaturet har vedvart på tross av at det helt siden innføringen  I Norge er det vanlig å snakke om årslønn. Gjennomsnittlig brutto årslønn for alle heltidsansatte er 503 000 kroner i året (2014). Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av det menn tjener. Det er vanlig å få utbetalt lønn på en fast dato én gang i måneden. Nettolønnen blir satt rett inn på arbeidstakerens bankkonto.